Oskar Mossberg

Universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 28 78
Mobiltelefon:
072-999 90 71
E-post:
Oskar.Mossberg@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent i civilrätt

Kort presentation

Oskar Mossberg är forskare och lärare i juridik. Han forskar kring civilrättsliga grundfrågor i spänningsfältet mellan juridik och retorik samt kring möjligheterna att beakta hållbarhetsintressen inom civilrätten.

Biografi

född 1987
Juristexamen 2013
Jur. dr. i civilrätt 2020
postdoktor i obligationsrätt 2021–2023
forskare i civilrätt 2023–

Tidigare uppdrag

Kursföreståndare Terminskurs 2

Doktorandrådets vice ordförande och ordförande, ledamot i Juridiska fakultetsnämnden, forskningsutskottet, utbildningsutskottet (suppleant), UU:s doktorandnämnd, Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet

Arrangör: Allmänna doktorandseminariet, Civilrättsluncherna

Reporter: Comparison of mandatory consumer protection provisions in the Common Europeans Sales Law proposal and six national laws

Nuvarande uppdrag

Reporter: The Common Core of European Private Law: Third Party Effects of Contract

Intresseområden

Obligationsrätt, juridisk metod, rätt och retorik, hållbarhet

Undervisningserfarenhet

Terminskurs 2, fördjupningskurser, doktorandkurser, externa uppdrag

Forskning

Oskars forskning kretsar kring civil- och särskilt förmögenhetsrättsliga grundfrågor, avtals tredjemanseffekter, rättsvetenskaplig metod, förhållandet mellan rätt och retorik samt möjligheterna att tillvarata hållbarhetsintressen inom civilrätten. För närvarande arbetar han inom det tvärvetenskapliga projektet ”Miljöutfästelser inom energisystemet” tillsammans med fil. dr i retorik Erik Bengtson (Uppsala, Södertörn).

Forskarporträtt: https://www.jur.uu.se/forskning/forskar-portratt/

Oskar Mossberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin