Fredrik Evestedt

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 58 43
E-post:
fredrik.evestedt@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin