Christer Törnkvist

Universitetslektor vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Mobiltelefon:
070-300 92 70
E-post:
christer.tornkvist@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Christer Törnkvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin