Johan Nilsson

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi; Materialteori

Mobiltelefon:
070-167 93 33
E-post:
johan.nilsson@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Civilingenjör teknisk fysik (Chalmers 2003)
Doktor i fysik (Boston University 2007)
Docent i fysik
Wallenberg Academy Fellow (2015-2020)

Forskar inom området kondenserade materiens teori. Är speciellt intresserad av fysiken hos grafen, Majorana-fermioner och starkt korrelerade system.

Publikationer och manuskript: arXiv och researcherid

Johan Nilsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin