Jesper Haglund

Gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi; Fysikens didaktik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är post doc vid avdelningen Fysikens didaktik på Institutionen för fysik och astronomi.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är undervisning och lärande av termodynamik, särskilt av entropibegreppet. Jag har studerat användning av modeller, analogier och metaforer i undervisning i fysik och kemi, och på senare tid, hur man kan använda värmekameror vid laborativa moment.

Tjänsterum: Å11263

Telefon: 018-471 3544

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Jesper Haglund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin