Carl Montan

Biografi

Anställd vid institutionen som doktorand i teoretisk filosofi sedan HT 2015.

Min avhandling rör frågor om självkunskap (eller annorlunda uttryckt: ett subjekts kunskap om sina egna tankar) och hur vi ska förstå denna typ av kunskap i förhållande till de senaste decenniernas diskussioner i metasemantik. Syftet är att undersöka huruvida den nutida debatten inom kognitiv fenomenologi kastar ljus över vår förståelse av självkunskap och dess mekanismer. Avhandlingen fokuserar på begreppet mentalt innehåll samt vilka teorier (om sådana nu finns) om mentalt innehåll som låter sig förenas med självkunskap. En viss del av arbetet ägnas även åt den epistemologiska frågan om introspektivt rättfärdigande.

Utöver min forskning i självkunskap har jag intressen inom språk- och medvetandefilosofi, handlings- och perceptionsfilosofi, samt filosofins historia (främst Kant och Spinoza).

Jag har studerat filosofi på Paris VIII, Stockholms Universitet, Södertörns högskola och Uppsala Universitet.

Carl Montan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin