Viktor Persarvet

Universitetslektor vid Ekonomisk-historiska institutionen

Telefon:
018-471 73 16
E-post:
viktor.persarvet@ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin