Pekka Alakulju

Verkstadsingenjör vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Mobiltelefon:
070-678 78 53
E-post:
pekka.alakulju@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin