Elina Nilsson

Universitetslektor vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
elina.nilsson@gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Jag är lärare i genusvetenskap där jag undervisar på grund- och avancerad nivån inom områden som familj, reproduktion och nation, intersektionalitet, kulturella representationer och kvalitativa metoder.

Jag disputerade i genusvetenskap 2022 med avhandlingen Thai Surrogate Mothers’ Experiences of Transnational Commercial Surrogacy som behandlar frågor om assisterad reproduktion, kroppslighet, familj och släktskap, makt och global intimitet.

Jag är även medlem i projektet MotherNet

Nyckelord

  • commercial surrogacy
  • embodiment
  • family and kinship studies
  • gender studies
  • intimate labour
  • medical anthropology
  • postcolonial studies
  • reproduction
  • thailand

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Elina Nilsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin