Lars Edstedt

Doktorand i processrätt vid Juridiska institutionen; Doktorander

Telefon:
018-471 26 98
E-post:
Lars.Edstedt@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i processrätt

Biografi

Bakgrund etc.

Född 1981

Filosofie magisterexamen 2006, Umeå universitet

Juristexamen 2012, Umeå universitet

Tingsnotarie 2012-2014, Stockholms tingsrätt

Hovrättsfiskal 2014-2015, Svea hovrätt

Tingsfiskal 2015-2016, Uppsala tingsrätt och 2019 Södertörns tingsrätt (tjänstledig)

Interna uppdrag

Ordförande, Humanistisk-Samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU), 2017/2018

Ledamot, Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, 2017/2018

Ledamot, Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet 2017/2018

Suppleant, Doktorandnämnden, 2017/2018

Suppleant, Juridiska doktorandrådet, 2017/2018

Undervisning

Jag undervisar i processrätt och straffrätt på Juristprogrammets termin 4. Min undervisning i övrigt består bl.a. av handledning av studenter som skriver examensarbeten på Juristprogrammets termin 9.

Forskning

Jag är anställd som doktorand i processrätt sedan den 1 september 2016. Avhandlingsprojektet handlar om ramen för domstolens prövning i brottmål, utifrån 30 kap. 3 § rättegångsbalken. Även frågor om art. 6 EKMR samt materiell processledning och tolkning av processhandlingar aktualiseras.

Huvudhandledare: Professor Torbjörn Andersson

Biträdande handledare: Docent Erik Svensson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin