Marc Landeman

Universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 79 98
E-post:
marc.landeman@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jur. dr och universitetslektor i civilrätt, särskilt fastighetsrätt

Föreståndare vid Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF)

Föreståndare för Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

Avhandling: Markåtkomstersättning

Min undervisning och forskning berör bl.a.:
Anläggningslagen
Expropriationslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
Ledningsrättslagen
Miljöbalken
Plan- och bygglagen
Väglagen

Forskning

Jag undervisar och forskar brett inom fastighetsrätten. Min forskning rör bl.a. ersättningsfrågor och intresseavvägningar vid förändrad markanvändning.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Marc Landeman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin