Sara Hovi

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen; Doktorander

Telefon:
018-471 74 69
E-post:
Sara.Hovi@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i civilrätt vid Juridiska fakulteten. Mina handledare är Håkan Andersson och Jane Reichel. Avhandlingsprojektet handlar om skadeståndsansvar vid offentlig upphandling, vilket speglar mitt intresse för rättsutvecklingen kring offentliga subjekts skadeståndsansvar och EU-rättens influens över nationell skadeståndsrätt. Jag var gästforskare på Harvard Law School sep 2021-jan 2022 under översyn av professor Duncan Kennedy.

Undervisning: T2, fördjupningskurs i skadeståndsrätt

Nyckelord

  • civilrätt
  • cls
  • eu-rätt
  • jurisprudence
  • offentlig upphandling
  • skadeståndsrätt

Biografi

Bakgrund

Doktorand i civilrätt HT 2017 - nu
Adjunkt i civilrätt VT 2017
Juristexamen 2016

Intresseområden

Civilrätt, särskilt skadeståndsrätt
Det allmännas skadeståndsansvar
EU-rätt
Offentlig upphandling
CLS

Undervisning

Obligatoriska kurser: Terminskurs 2 (Skadeståndsrätt, Avtalsrätt, Kontraktsrätt, Fordringsrätt, Arbetsrätt)
Fördjupningskurser: Skadeståndsrätt, Upphandlingsrätt
Handledning för examensarbeten

Övriga uppdrag

Doktorandrepresentant i fakultetens rekryteringsgrupp 2020-2023
Ordförande för Juridiska fakultetens doktorandråd 2019- 2020
Doktorandrepresentant i forskningsutskottet 2019-2020
Sekreterare i Juridiska fakultetens doktorandråd 2018-2019
Doktorandrepresentant i utbildningsutskottet 2018-2019
Redaktör för Juridisk Publikation 2013-2015

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Kapitel

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin