Stina Öhman

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
stina.ohman@edu.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin