Tryfonas Pitsillos

Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Reproduktiv hälsa

E-post:
tryfonas.pitsillos@uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Fostermedicinska avdelningen, pediatrisk forskningsavd
Akademiska meriter:
Läkarexamen

Kort presentation

Hej !

Tryfonas Pitsillos heter jag , är ST-Läkare i Gyn/Obs samt doktorand vid KBH Uppsala Universitet. Mitt forskningsprojekt handlar om hur sömn och sömnmönster påverkar den gravida kvinnan, själva graviditeten samt graviditets utfall.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin