Olle Nolgård

ORCID:
0000-0003-0489-8949

Kort presentation

Fil. dr. didaktik, Uppsala universitet, 2023


Forskare i didaktik med särskilt intresse för historiedidaktik. Jag är för närvarande anställd som universitetslektor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, men knuten till EDU och UU genom forskningssamarbeten.

Forskargemenskaper

Som forskare i didaktik är jag knuten till forskargrupperna Studies of Comparative Didactics (SCOD) och Ämnesdidaktik i samhällsvetenskap och humaniora.

Biografi

Jag erhöll min doktorsexamen i didaktik från Uppsala universitet år 2023 och är för närvarande anställd som universitetslektor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, men knuten till EDU och UU genom forskningssamarbeten.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör det historiedidaktiska fältet och i synnerhet Difficult histories, undervisning om och för mänskliga rättigheter samt medborgarfostran och historiekultur. Jag är även intresserad av svensk- och litteraturdidaktik och utbildningshistoriska perspektiv på historieundervisning.

Jag har tidigare arbetat som ämneslärare i svenska och historia i gymnasieskolan.

Forskargemenskaper


Vid Uppsala universitet är jag knuten till forskargruppen Studies of Comparative Didactics (SCOD) och till det fakultetsöverskridande forskningsnätverket Ämnesdidaktik i samhällsvetenskap och humaniora.

Förtroendeuppdrag

Avslutade (hela läsår om inget annat anges) -

 • Ledamot i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) (2020/2021)
 • Ordförande i valberedningen, Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (2020/2021)
 • Suppleant i fakultetsnämnden, Fakulteten för utbildningsvetenskaper (2020/2021)
 • Ordförande Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (Okt. 19 - April 20)
 • Vice ordförande i Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (VT 2019 - Oktober 2019 )
 • Ledamot i Fakultetsnämnden, Fakulteten för utbildningsvetenskaper (VT19 - VT 20)
 • Ledamot i arbetsutskottet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper (2019/2020)
 • Ordförande i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) (2019/2020)
 • Ledamot i Områdesnämnden för vetenskapsområdet HUM-SAM, (2019/2020)
 • Vice ordförande i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (2017/2018; 2018/2019)
 • Ledamot i Doktorandnämnden (VT2018; 2018-2019)

Internationella representationsuppdrag

 • Lärarrepresentant/Academic liasion, "Matariki Global Citizenship Forums", University of Otago, Dunedin, NZ, juli - augusti 2018

I media

- "Skolverket osynliggör nationella minoriteter i historieundervisningen" (Skolvärlden 2019-10-03)

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Olle Nolgård

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin