Ernesto Gutiérrez

Samverkansledare (tjänstledig) vid Universitetsförvaltningen; Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

Telefon:
018-471 71 51
E-post:
ernesto.gutierrez@uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Tjänstledig:
2024-03-01 - 2024-08-31

Kort presentation

Samverkansledare med erfarenhet från forsknings-, operativ- och konsultverksamhet inom organisering och ledning av innovation och sektorsöverskridande samverkan. Teknologi doktor från KTH, MBA, och civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Ernesto Gutiérrez

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin