Roberto Felicetti

Forskare vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 58 38
E-post:
roberto.felicetti@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Roberto Felicetti

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin