Nathalie Proos Vedin

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för kemi - Ångström; Syntetisk molekylär kemi

Mobiltelefon:
076-623 97 81
E-post:
nathalie.proosvedin@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin