Tatiana Potapenko

Postdoktor vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Mobiltelefon:
070-005 53 47
E-post:
tatiana.potapenko@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin