Hanna Oskarsson

Kort presentation

Ansvarar för institutionens verksamhetsnära HR-frågor som rekrytering och introduktion, arbetsmiljö, anställningsvillkor, rehabilitering och lönebildning samt ger chefsstöd i dessa frågor.

Hanna Oskarsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin