Gurbet Peker

Doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi; Etnologi; Anställda

E-post:
gurbet.peker@etnologi.uu.se
Besöksadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 67 Visby
Postadress:
Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby

Kort presentation

Gurbet Peker är doktorand i etnologi. Hon är också en del av den tvärvetenskapliga forskarskolan inom hållbar utveckling på Campus Gotland. Hennes doktorandprojekt fokuserar på hur hållbarhet berättas och praktiseras i vardagen på Gotlands landsbygd. Projektet behandlar också relationen mellan turism, kulturarv och öighet.

Hennes forskningsintressen inkluderar även mellanartsliga relationer, identitet och tillhörighet, urbana och rurala rumsligheter, migration och kulturarv.

Nyckelord

  • cultural heritage
  • human non-human relations
  • identity and belonging
  • lifestyle migration
  • urban-rural relations
Gurbet Peker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin