Debora Parrine

Forskare vid Institutionen för organismbiologi; Systematisk biologi

E-post:
debora.parrine@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala

Kort presentation

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Nyckelord

  • academic teaching in higher education
  • bioinformatics
  • functional genomics
  • genetic engineering
  • proteomics
  • synthetic biology

Biografi

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Post-Doctoral Training, Biomedical Center - BMC, Uppsala University, Sweden – 2023

Prof. Leif Anderson's Research group.

Ph.D in Bioresource Engineering, McGill University, Canada – 2018

Project: Proteomics study of extreme high-light stress recovery in tomato plants.

MS.c in Biotechnology, University of São Paulo, Brazil – 2013

Project: Metabolic flux analysis of P. sacchari synthesis of bioplastic (Polyhydroxyalkanoates, PHA).

B.S in Biology and Biological Sciences Education, University of Brasilia, Brazil – 2010

Debora Parrine

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin