Sonia Blomquist

Kort presentation

Doktorand med inriktning mot litteraturdidaktik. Undersöker det metaforiska språkets roll i litteraturundervisning för andraspråkselever utifrån: (a) hur utforskat detta ämnesområde är nationellt och internationellt, (b) vilken vikt som läggs vid undervisning om metaforiskt språk i den språkutvecklande litteraturundervisningen i SVA i gymnasieskolan och (c) i vilken utsträckning läromedel i ämnet belyser metaforiskt språk samt hur metaforiskt språket är i dessa läromedel.

Sonia Blomquist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin