Gabriella Kindström

Assistent med doktoranduppgifter i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Telefon:
018-471 65 07
E-post:
gabriella.kindstrom@ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen och Institutet för bostads- och urbanforskning. Mina forskningsintressen innefattar frågor som berör boendesegregation, bostadsförsörjning och gentrifiering.

Nyckelord

  • gentrification
  • housing
  • residential segregation
Gabriella Kindström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin