Rebecka Göransdotter

Kort presentation

Jag doktorerar i utbildningssociologi och undersöker hur och varför de första disputerade kvinnorna i Sverige formade en vetenskapsrörelse som stred för vetenskaplig bildning och fostran för kvinnor under 1900-talets första hälft. Jag är kopplad till forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria och medlem i nätverket Uppsala Studies of History and Education (SHED) och Sveriges Kvinno- och Genushistoriker (SKOGH).

Nyckelord

  • formation of scientific personas
  • history of education
  • history of science
  • intellectual women
  • the governing of universities

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Rebecka Göransdotter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin