Malin Wohlert

Universitetslektor , docent vid Institutionen för materialvetenskap; Tillämpad mekanik

Mobiltelefon:
070-756 88 77
E-post:
malin.wohlert@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent i teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap

Kort presentation

Jag är forskare vid avdelningen för Tillämpad Mekanik med intresse för molekylär modellering och förståelse för egenskaper och mekanismer hos biomaterial såsom trä. Jag är del av Biofysiknätverket inom fakulteten.

Jag är lärare i Hållfasthetslära och metodhandledare inom Supplemental Instruction-programmet vid Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik.

Jag erbjuder pedagogiskt stöd som medlem i fakultetens pedagogiska råd (TUR).

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Malin Wohlert

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin