John Fhager

Studievägledare (tjänstledig) vid Företagsekonomiska institutionen; Administrativ personal

Telefon:
018-471 68 01
E-post:
john.fhager@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2023-06-01 - 2026-10-14
John Fhager

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin