Aron Persson

Kort presentation

Forskar inom signalbehandling på mångfalder. Är även intresserad av stokastiska differentialekvationer och stokastisk analys på mångfalder.

Nyckelord

  • differential geometry
  • differentialgeometri
  • signal processing
  • signalbehandling

Biografi

Jag började den akademiska resan genom att läsa Teknisk Fysik vid Umeå Universitet. I och med att jag läste flera kurser i matematik vid sidan om fick jag insikten att matematik var betydligt roligare än fysik. Därför påbörjade jag därefter masterprogrammet i matematik vid Uppsala Universitet. Ungefär halvvägs genom min masteruppsats i matematik fick jag min nuvarande doktorandtjänst.

På den så kallade fritiden tycker jag om att spela brädspel, elbas/kontrabas och datorspel.

Aron Persson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin