Josefin Kjellberg

Kort presentation

Josefin Kjellberg är doktorand vid Institutionen för socialt arbete. I hennes avhandling studeras partnervåldsutsatta kvinnors strategier för att hantera och göra uppbrott från mäns våld, samt betydelsen av stöd från socialarbetare när de försöker frigöra sig från (efter)våldet. Avhandlingen undersöker också hur socialarbetare på kvinnojourer, samtalsmottagningar och privatägda skyddade boenden tolkar och hanterar våldsutsatta kvinnors stödbehov, särskilt i samband med uppbrott och eftervåld.

Nyckelord

  • eftervåld
  • kvinnojourer
  • motstånd
  • skyddade boenden
  • socialtjänst
  • våld i nära relationer

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin