Ingrid Berg

Kort presentation

FD i arkeologi (2016). Jag är sedan oktober 2019 projektsamordnare vid Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus) och sedan 2023 är jag förordnad som biträdande föreståndare. I mitt arbete har jag nära kontakt med våra forskargrupper och hjälper till med allt från planering av aktiviteter och extern samverkan till (tvär)vetenskaplig input och head-hunting av kompetenser vid Uppsala universitet.

Nyckelord

  • archaeology
  • critical heritage studies
  • cultural history of science
  • interdisciplinarity

Biografi

Jag disputerade 2016 vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur på Stockholms universitet, där jag var doktorand inom den tvärvetenskapliga Forskarskolan för kulturhistoriska studier (FoKult). 2017-2019 hade jag en postdoktortjänst vid SU. Jag har varit ordförande för Svenska Arkeologiska Samfundet mellan 2018-2020 och vice ordförande i Medelhavsmuseets vänförening 2019-2020, samt sekreterare för Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner (2023-).

Forskning

Mina forskningsintressen rör arkeologihistoria, kritiska kulturarvsstudier och genusrelationer i akademin.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Ingrid Berg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin