Henrik Widmark

Universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

Telefon:
018-471 29 98
E-post:
henrik.widmark@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Henrik är universitetslektor och forskare. Forskningen är och undervisningen är inriktad på urbana kulturer och subkulturer, arkitektur- och urbanhistoria samt kulturarvsfrågor, materialitet och historiografi.

Han är tidigare forskningsledare för forsningsnoden Den Goda staden och koordinator för bl. a. Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven. Han är ledamot i styrgruppen för Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarv.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin