Anneli Berglund

Kort presentation

Jag arbetar på IT-kansliet som kursadministratör med service till studenter/lärare via mail och telefon samt Zoom. Systemen jag använder är Studium, Inspera, Ladok, Studentportalen och NyA, mfl. Jag hanterar allt från registrering till resultatrapportering. Jag lägger in information, registreringsperiod, lärarlistor och kursvärderingar i studentportalen samt administrerar antagning/reservhantering och efterantagningstal, stänger kurser för sen anmälan etc.

Anneli Berglund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin