Birgitta Nilsson

Specialistläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Rehabiliteringsmedicin

E-post:
birgitta.nilsson@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
spec. rehabmed. och smärtlindring

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin