Mathias Persson

Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Jag har på senare tid ägnat mig åt forskning om dels Kungliga Vetenskapsakademiens samhällssyn och politiska kopplingar på 1700-talet, dels Linnélärjungen och globetrottern Anders Sparrmans bilder av Afrika och Europa. Dessförinnan låg mitt fokus på tyska föreställningar om Sverige under samma århundrade. Jag har även skrivit om samspelet mellan vetenskap, religion och science fiction inom ramen för astronomen Peter Nilsons (1937–1998) författarskap.

Biografi

Filosofie doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, 2009. Tidigare studier i framför allt Uppsala (utöver idé- och lärdomshistoria bland annat historia och statsvetenskap). Jag har bedrivit forskning vid flera utländska lärosäten, senast University of Johannesburg (2017–2018).

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Mathias Persson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin