Ellen Jakobsson

Amanuens vid Matematiska institutionen; Amanuenser

E-post:
ellen.jakobsson@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Masterstudent vid Institutionen för fysik och astronomi; Röntgenfysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Amanuens med ansvar för lika villkorsfrågor.

Ellen Jakobsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin