Andjela Brnovic

Doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

E-post:
andjela.brnovic@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA
Andjela Brnovic

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin