Aisuluu Aitkulova

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik; Elektricitetslära

Telefon:
018-471 58 49
E-post:
aisuluu.aitkulova@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA
Aisuluu Aitkulova

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin