Lilian Finell

Biblioteksassistent (tjänstledig) vid Universitetsbiblioteket; Avdelningen för informationstjänst

Telefon:
018-471 33 57
Mobiltelefon:
070-425 07 47
E-post:
lilian.finell@ub.uu.se
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2023-01-16 - 2025-12-31
Lilian Finell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin