Frida Höglund

Doktorand vid Institutionen för socialt arbete; Doktorander

Telefon:
073-469 75 79
Mobiltelefon:
073-469 75 79
E-post:
frida.hoglund@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Frida Höglund är socionom och doktorand i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete. Hennes forskningsintresse rör social interaktion och människobehandlande organisationer. I sitt avhandlingsarbete använder hon samtalsanalys för att studera digital textinteraktion mellan klienter och professionella.

Avhandlingsarbetet är knutet till forskningsprojektet 'Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet'.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Frida Höglund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin