Sara Samara

Kort presentation

Anställd som amanuens vid Institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier (EDU). Studerar Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i Historia, Engelska och Svenska som andraspråk.

- Samordnare för amanuenserna på EDU studenttorg

- Ledamot i Sektion Läras styrelse.

- Studentrepresentant i Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, Arbetsutskottet, Samverkansutskottet och Programkommittén för lärarprogrammen.

Jobbar på Studenttorget, hus 14, plan 1.

Sara Samara

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin