Felix Ekholm

Kort presentation

Jag är utbildad civilingenjör inom kemiteknik med material inriktning vid Uppsala universitet. Min forskning går ut på att karaktärisera de relativt okända kemiska nötningsmekanismer av hårda material under kontakt med mjuka material, exempelvis nötning av hårdmetall mot koppar och mässing. Detta gör jag genom förenklade tribologiska experiment, material-och ytanalys samt termodynamisk modellering.

Felix Ekholm

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin