Laura Toth

Kort presentation

För närvarande går jag magisterprogrammet Utvecklingspsykologi och klinisk psykologi vid universitetet i Heidelberg (Tyskland). Mina främsta intressen är länkarna mellan perseverativt tänkande, stress och natur. I år skriver jag min examensuppsats vid IBF under handledning av Freddie Lymeus. Detta arbete fokuserar på ett fem veckor långt träningsprogram baserat på naturupplevelser i kombination med medveten närvaro, som utvärderas i jämförelse med att få ”natur på recept”

Nyckelord

  • miljöpsykologi
  • mindfulness
  • natur
  • stress
Laura Toth

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin