Alex Fälting

Kursadministratör vid Institutionen för nordiska språk; Administrativ personal

Telefon:
018-471 16 43
E-post:
alex.falting@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kursadministratör vid Ekonomisk-historiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin