Jonas Holmberg

Forskningsassistent vid Institutionen för freds- och konfliktforskning

E-post:
jonas.holmberg@pcr.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 3, 1tr
753 20 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Jonas Holmberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin