Sofia Lenninger

Kort presentation

Jag är läkare, Specialist i Barn- och Ungdomspsykiatri, och arbetar som överläkare på BUP-mottagningen i Nyköping. Min forskning handlar om alkoholbrukssyndrom hos unga och dess utveckling.

Sofia Lenninger

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin