Lara-Patricia Brokmeier

Vik. Universitetsadjunkt vid Institutionen för geovetenskaper; Vindenergi

E-post:
lara.brokmeier@geo.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby
Lara-Patricia Brokmeier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin