Jiajia Suo

Postdoktor vid Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

E-post:
jiajia.suo@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-3573-005X

Nyckelord

  • dye-sensitized solar cells
  • material design
  • organic synthesis
  • perovskite solar cells

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Jiajia Suo

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin