Samir Chattopadhyay

Post doc. vid Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

E-post:
samir.chattopadhyay@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA
Samir Chattopadhyay

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin