Sam Farkhooi

Administratör vid Institutionen för farmaci; Läkemedelsformulering

E-post:
sam.farkhooi@farmaci.uu.se
Besöksadress:
Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 580
751 23 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin