Jonas Karlsson

Universitetsadjunkt i semitiska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
jonas.karlsson@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin